Image

Nowości

Zapoznaj się z ostatnimi wiadomościami

Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi kurpiowskiej Puszczy Zielonej – tak o dziś podziwianej i uznawanej przez nas twórczości ludowej, pisała Wanda Paprocka w 1967 roku w książce

 Twórczość ludowa to jedno z bogactw regionu kurpiowskiego. Na szczęście, twórców Kurpie mają utalentowanych i pracowitych, dlatego możemy cieszyć się ich dziełami, zarówno w salach m

W Myszyńcu organizowany jest od lat konkurs rękodzieła wsi kurpiowskiej. Konkursowi temu patronuje Anna Kordecka - wybitna twórczyni, związana z Myszyńcem urodzeniem i późniejszym intensywn

Zobacz wcześniejsze nowości

Muzyka i Taniec

Zapoznaj się z ostatnimi wiadomościami

„Mieszkańcy Puszczy Kurpiowskiej żenią się daleko wcześniej, niż w innych okolicach. Chłopcy żenią się, mając lat dwadzieścia jeden, dwadzieś

O księdzu Władysławie Skierkowskim

W 2001 roku, dokładnie 10 listopada w Kolegiacie My

Zobacz wcześniejsze wiadomości

Mówimy po kurpiowsku

Zapoznaj się z ostatnimi wiadomościami

Zwroty grzecznościowe po kurpiowsku + pliki audio do odsłuchania

Naturalnymi nauczycielami są oczywiście artyści i twórcy ludowi. Nikt nie zrobi tego lepiej!
Przez lata Związek Kurpiów wyszkolił też wielu nauczycieli i animatorów, którzy także s

Mowę Kurpiów najlepiej poznawać na Kurpiach:)

Jeżeli jednak chcemy uczyć się kurpiowskiego w zaciszu domowym, koniecznie musimy sięgnąć po kilka książek i pomocy

Zobacz wcześniejsze wiadomości

Twórczość ludowa

Zapoznaj się z ostatnimi wiadomościami

Przemysł domowy, rzemiosło i chałupnictwo wsi kurpiowskiej Puszczy Zielonej – tak o dziś podziwianej i uznawanej przez nas twórczości ludowej, pisała Wanda Paprocka w 1967 roku w książce

 Twórczość ludowa to jedno z bogactw regionu kurpiowskiego. Na szczęście, twórców Kurpie mają utalentowanych i pracowitych, dlatego możemy cieszyć się ich dziełami, zarówno w salach m

W Myszyńcu organizowany jest od lat konkurs rękodzieła wsi kurpiowskiej. Konkursowi temu patronuje Anna Kordecka - wybitna twórczyni, związana z Myszyńcem urodzeniem i późniejszym intensywn

Zobacz wcześniejsze wiadomości

Historia i obyczaje

Zapoznaj się z ostatnimi wiadomościami

Kedy Pan Bóg stworzół śwat jï po råz pśérsy dokónywåł jégo przeglądu z przestworzy spostrzég, ze nad Syberjó  zgrabźåły mu ríce. Zacón je rozćérać jï z téch Jégo  rícó

Quando Dio creò il mondo e per la prima volta recensito dallo spazio, notó che le sue mani si congelarono sopra la Siberia. Così cominciò a strofinarli, e da sue mani caddero tutti i tesori del

Kiedy Pan Bóg stworzył świat i po raz pierwszy dokonywał jego przeglądu z przestworzy spostrzegł, że nad Syberią zmarzły mu ręce. Zaczął, więc je rozcierać i z tych Jego rąk na ziemi

Zobacz wcześniejsze wiadomości

Kontakt

Zapraszamy do kontaktu

Kontakt z nami:

© Copyright 2019. All Rights are Reserved.