Związek Kurpiów Logo
Dołącz do nas
Związek Kurpiów na Facebooku
Województwo Podlaskie na Facebooku

Kurpiki przyznane - baner

Związek Kurpiów
tel. 29 764 58 30
kom. 795 558 289
biuro@kurpie.org
Przekaż 1% podatku
1 procent

Leluja

- Dziękuję wszystkim, którzy kurpiowską kulturę, tożsamość i gospodarkę podnoszą na coraz wyższy poziom, to dla Was jest ta uroczystość – mówił na 19. Gali wręczenia Kupików Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów. Podczas Gali prezes uhonorował nagrodą 13 laureatów.

 5 marca 2020 roku po raz 19. w Ostrołęckim Centrum Kultury spotkali się Kurpie i miłośnicy regionu na Gali wręczenia nagród prezesa Związku Kurpiów. Zatarły się granice gmin, powiatów, a nawet województw, wszystkich zjednoczył region kurpiowski. Galę zaszczycili obecnością: Marek Olbryś, wicemarszałek województwa podlaskiego oraz Piotr Modzelewski, radny województwa podlaskiego wraz ze współpracownikami, m.in. Juliuszem Jakimowiczem, który przez szereg prowadził Galę Kurpików, Mirosław Augustyniak, radny województwa mazowieckiego, Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki z Wojciechem Zarzyckim, przewodniczącym Rady Miasta, Stanisław Kubeł, starosta ostrołęcki oraz wicestarosta Krzysztof Parzychowski, Krzysztof Bieńkowski, starosta przasnyski, Maria Dziekońska, wicestarosta powiatu łomżyńskiego, Wojciech Maksymiuk, wicedyrektor Narodowego Instytuty Kultury i Dziedzictwa Wsi. Obecni byli burmistrzowie: Myszyńca - Elżbieta Abramczyk oraz Nowogrodu – Grzegorz Palka, wójtowie kurpiowskich gmin: Lelisa – Stefan Prusik, Baranowa – Henryk Toryfter, Kadzidła – Dariusz Łukaszewski, Jednorożca – Krzysztof Iwulski. Nie zabrakło radnych powiatowych, miejskich, a także gminnych, dyrektorów ośrodków i instytucji kultury, bibliotek, szkół i prezesów organizacji pozarządowych, przedstawicieli firm i przedsiębiorstw z naszego regionu, dziennikarzy, artystów, twórców, a także członków Związku Kurpiów.
Pieśnią „Jadą goście, goście” zagraną na skrzypcach przywitała wszystkich Magdalena Konieczek, która towarzyszyła laureatom na scenie. Galę poprowadzili, jak w roku ubiegłym Ewa Krupka i Piotr Grzyb.
Odśpiewano hymn Związku Kurpiów, w tym roku zaśpiewały go młode artystki z Zespołu Folklorystycznego Kurpianka z Kadzidła: Anna Samsel, Liliana Bogdańska i Klaudia Mróz.
Zaproszeni goście nie szczędzili ciepłych słów o laureatach Kurpików i ich zasługach dla rozwoju regionu i ochrony dziedzictwa. Doniosłym wydarzeniem była obecność na tegorocznej Gali wicemarszałka województwa podlaskiego Marka Olbrysia. Marszałek związany jest z Kurpiami pochodzeniem, a można byłoby się pokusić o stwierdzenie, że jest Kurpiem, gdyż jego dziadkiem był słynny ostatni kurpiowski lutnik, jak nazwał go Henryk Gadomski, Bolesław Olbryś. W jednym z wywiadów marszałek podkreślał, że jest bardzo dumny ze swojego dziadka, który współpracował także z Wincentym Chętnikiem i jego synem Adamem. Na Gali marszałek Olbryś przywitał wszystkich po kurpiowsku. Wręczył także prezesowi Związku Kurpiów podziękowanie za zasługi dla kultury.
- Dziękuję Wam sponsorzy, bez Was Związek Kurpiów takiej Gali, by nie zrobił – mówił Mirosław Grzyb. - Dziękuję Wam samorządy wszystkich szczebli i tym, z którymi nasza współpraca jest bardzo ścisła, jak ostrołęckie starostwo powiatowe, gmina Kadzidło i gmina Baranowo, jak i tym, z którymi chcemy współpracować intensywniej.
Iwona Choroszewsk-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów podkreślała rolę młodego pokolenia dla przyszłości regionu. Życzyła też wszystkim zarażenia na Gali… Kurpwirusem.
Niesamowicie widowiskowe występy dały zespoły folklorystyczne: „Kurpianka” z Kadzidła i „Pod Borem” z Zawad, który w tym roku obchodzi jubileusz 90-lecia istnienia. Tancerze z „Kurpianki” pokazali niezwykły kunszt i popisali się niecodzienną energią i umiejętnościami. Artyści z Zawad zaprezentowali widowisko, które wprowadziło oglądających w dobry humor. Swoim występem zaskoczył publiczność Piotr Grzyb, śpiewając m.in. Entliczek pentliczek po kurpiowsku.
Gala zakończyła się spotkaniem przy piwie kozicowym, gdzie można było pogratulować laureatom Kurpików 2019 oraz pozrozmawiać z tymi, którzy kochają Kurpie :)
Do zobaczenia za rok! Spotkamy się po raz 20!

Patronat honorowy nad Galą objęli: marszałek województwa mazowieckiego, marszałek województwa podlaskiego, prezydent Ostrołęki, starosta ostrołęcki, starosta łomżyński, starosta przasnyski.
Instytucje i samorządy wspierające: Powiat Ostrołęcki, Województwo Podlaskie, Miasto Ostrołęka, Powiat Przasnyski, Powiat Łomżyński, Ostrołęckie Centrum Kultury, Narodowy Instytut Kultury i Dziedzictwa Wsi.
Mecenasi kultury kurpiowskiej: firma Pyrys-Bud, przedsiębiorstwo Borkowscy, firma Wald-Glob, firma Omis, Stora Enso, Spółka Agromasz, Odlewnia MJM, Kurpiowski Bank Spółdzielczy w Myszyńcu, Nadleśnictwo Myszyniec, Nadleśnictwo Ostrołęka oraz Nadleśnictwo Parciaki, firma Sanprod oraz Ergo Hestia.
Patroni medialni: Tygodnik Ostrołęcki, Radio OKO i Radio Nadzieja.
Kapituła Nagrody: Mirosław Grzyb – przewodniczący, Maria Samsel, dyrektor Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, Zdzisław Ścibek, dyrektor Regionalnego Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Skierkowskiego w Myszyńcu, Wojciech Łukaszewski, dyrektor Gminnego Zespołu Oświaty w Jednorożcu, Iwona Choroszewska-Zyśk, wiceprezes Związku Kurpiów, Ewa Krysiak, dyrektor Gminnego Centrum Informacji, Kultury, Sportu i Rekreacji w Długosiodle oraz Jarosław Cholewicki, dyrektor Regionalnego Ośrodka Kultury w Łomży.

Laureaci Kurpików 2019:
Kategoria: Twórczość ludowa - Czesława Gałązka
Urodziła się w Wachu. Mieszka w Kadzidle. To wszechstronnie uzdolniona twórczyni ludowa, zajmująca się głównie haftem, koronkarstwem i plastyką obrzędową. Bierze udział w wielu konkursach, warsztatach i wystawach, kultywując kurpiowską sztukę ludową. Współpracuje z wieloma instytucjami, stowarzyszeniami i samorządami. Za swoją twórczość otrzymała wiele nagród i wyróżnień, m.in. Medal Pro Masovia. Utworzyła na własnej posesji galerię, gdzie nieodpłatnie można podziwiać sztukę kurpiowską. Zdolna, skromna i pracowita.

Kategoria: Nauka i pióro - Barbara Kalinowska
Urodziła się w Ostrowi Mazowieckiej i tam ukończyła liceum. Jest absolwentką historii na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, podyplomowych studiów muzealniczych na Uniwersytecie Warszawskim, a w 2011 roku uzyskała stopień doktora w dziedzinie historii na Uniwersytecie Warmińsko-Mazurskim w Olsztynie. Członkini Ostrołęckiego Towarzystwa Naukowego oraz Towarzystwa Przyjaciół Ostrołęki. Autorka niezliczonej ilości artykułów i publikacji naukowych, w tym książki: Bernardyni w Ostrołęce 1664-1864. Autorka licznych wystaw stałych i czasowych dotyczących historii Ostrołęki i regionu. Jest dyplomowanym kustoszem muzealnym i wicedyrektorem Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

Kategoria: Nauka i pióro - Antoni Kustusz
Urodził się w Jastarni, w rodzinie kaszubskiej. W szkole podstawowej w Ustce języka polskiego uczył go urodzony w Ostrołęce pisarz Leszek Bakuła. Nie mogło więc stać się inaczej i nasz laureat skończył filologię polską. Zdobył także tytuł doktora nauk humanistycznych. Pracę dziennikarską rozpoczął już na studiach. W regionie kurpiowskim znany jest głównie jako dziennikarz Tygodnika Ostrołęckiego. Przez 11 lat pracował jako korespondent Radia Dla Ciebie. Od 2006 roku jest redaktorem naczelnym Biuletynu Gminy Lelis „Wieści Gminne”. Redagował wiele wydawnictw książkowych i naukowych. Niezwykle dba o dziedzictwo Kurpiów, co jest dowodem na przyjaźń kaszubsko-kurpiowską.

Kategoria: Muzyka i Taniec - Męska Grupa Śpiewacza z Czarni.
To jedna z niewielu takich formacji nie tylko na Kurpiach, ale w całym kraju. Istnieje od 15 lat, śpiewa in crudo pieśni kurpiowskie. Za swój kunszt śpiewaczy zdobyła wiele nagród na festiwalach regionalnych, wojewódzkich i ogólnopolskich. Najważniejsze z nich to I Nagroda na Ogólnopolskim Turnieju Muzyków Prawdziwych w Filharmonii Szczecińskiej oraz złota Baszta na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu. Współpracuje m.in. z Kapelą ze Wsi Warszawa i zespołem Enej. Grupę tworzy pięciu mężczyzn: Marian Samsel, Witold Kuczyński, Waldemar Warych, Jan Szydlik i Krzysztof Szydlik.

Kategoria: Promowanie regionu - Olga Stopińska
Wokalistka i muzykoterapeutka. Umiejętności wokalne doskonaliła m.in. w klasie wokalistyki jazzowej na Wydziale Piosenki PSM im. Fryderyka Chopina w Warszawie. Współpracowała m.in. z Teatrem Roma i Teatrem Narodowym w Warszawie. Wykłada emisję w śpiewie ludowym na Uniwersytecie Humanistycznospołecznym SWPS w Warszawie. Od lat praktykuje śpiew kurpiowski in crudo. Jej mistrzynią jest kurpiowska śpiewaczka Bronisława Świder – Bandysionka. Jest autorką i opiekunką merytoryczną międzypokoleniowego projektu „Kontynuatorki Tradycji – Bandysionki i uczennice” oraz projektu dokumentacji fonograficznej żywej tradycji śpiewu na puste noce i bożych obiadów w gminie Kadzidło.

Kategoria: Pracodawca - Piekarnia SEZAM w Baranowie (właściciel: Edward Włodarczyk)
Laureat Kurpika w tej kategorii działa w niezwykle smakowitej branży. Jest to nowoczesna piekarnia działająca od 1996 roku. Od początku istnienia firmy stawiano w niej na najwyższą jakość składników i tradycyjne receptury. Do wypieku używane są jedynie naturalne surowce, dlatego pieczywo jest wysokiej klasy, co daje gwarancje naturalności, bezpieczeństwa zdrowotnego i wyjątkowego smaku. Piekarnia może pochwalić się bardzo szeroką gamą asortymentu. Codziennie wypiekane jest pieczywo różnego gatunku, począwszy od chleba zwykłego, przez ciasto francuskie i drożdżówki, kończąc na pysznych ciastach i tortach.

Kategoria: Budzenie tożsamości - Stowarzyszenie „Przyjaciele Ziemi Jednorożeckiej” (prezes stowarzyszenia: Barbara Nizielska).
Powstało w 2007 roku z inicjatywy społeczników, a głównym celem jaki przyświeca jego działalności jest integrowanie i aktywizowanie środowiska lokalnego. Początkowo działania skupione były na sferze wydawniczo-historycznej, która z biegiem lat rozwijała się i dziś stowarzyszenie może pochwalić się organizacją koncertów, festynów, archiwum społecznego, wystaw, pikników i uroczystości historycznych, wieloma publikacjami, w tym wydawaniem Głosu Gminy Jednorożec, czy też stypendiami dla uczniów. Stowarzyszenie dociera do grup de-faworyzowanych, osób starszych, niepełnosprawnych oraz długotrwale bezrobotnych.
Kategoria: Budzenie tożsamości - Jan Karczewski
Animator kultury, regionalista. Od najmłodszych lat gra na akordeonie. Mieszkaniec gminy Lelis. Występował m.in. na Przeglądach Skrzypków i Harmonistów Kurpiowskie Granie w Lelisie. Związany z takimi zespołami, jak Kapela Sobotnie Granie, Zespół Folklorystyczny Podsybka Kurpiowska oraz Krzaki i Pniaki z gminy Lelis. Stworzył scenariusz „Wesela kurpiowskiego” w oparciu o zapisy ks. Władysława Skierkowskiego oraz liczne opowieści starszych mieszkańców regionu kurpiowskiego. Część pieśni wykorzystanych w widowisku pochodzi z jego zbiorów prywatnych. Wesele to było zaprezentowane m.in. w Wołominie. Angażuje się w lokalne inicjatywy gminy Lelis. Świetny gawędziarz.

Kategoria: Edukacja regionalna - Zespół Szkół Zawodowych nr 4 im. Adama Chętnika w Ostrołęce (Barbara Stepnowska - dyrektor szkoły)
Jej początki sięgają lat sześćdziesiątych. Kształci młodzież na wielu kierunkach i płaszczyznach. Prowadzi szereg projektów, w tym zagraniczne praktyki zawodowe. Działa tu m.in. Spółdzielnia Uczniowska „Ekonomik”, która za swoje osiągnięcia od wielu lat zajmuje czołowe miejsca w Ogólnopolskim Konkursie na Najlepiej Pracującą Spółdzielnię Uczniowską w kraju. Niezwykle ważną rolę przykłada się w niej do edukacji regionalnej, czego przykładem jest m.in. udział w konkursie na najpiękniejszą palmę kurpiowską w Łysych, czy też pielęgnowanie kurpiowskich tradycji kulinarnych. Do tych działań zobowiązuje też patron, którym jest nie kto inny, tylko sam Adam Chętnik.

Kategoria: Ochrona Dziedzictwa kulturowego - Stanisław Archacki
Jeden z najwybitniejszych kurpiowskich śpiewaków kurpiowskich urodzony w Myszyńcu Starym. W jego domu rodzinnym obecna była gwara kurpiowska, dlatego jego śpiew zachowuje wszystko to, co autentyczne i właściwe dla regionu Myszynieckiej Puszczy Zielonej. Od lat jest związany z Regionalnym Centrum Kultury Kurpiowskiej im. ks. Skierkowskiego w Myszyńcu. Na licznych festiwalach, przeglądach i konkursach śpiewaczych zawsze zajmuje czołowe lokaty. Zdobywca I nagrody na Ogólnopolskim Festiwalu Kapel i Śpiewaków Ludowych w Kazimierzu Dolnym. Jest członkiem Zespołu Regionalnego „Myszyniec.”

Kategoria: Działalność publiczna - Towarzystwo Przyjaciół Ziemi Łomżyńskiej (prezes Zarządu Głównego: Zygmunt Zdanowicz)
Liczy sobie przeszło 60 lat. Prowadzi działalność poprzez 10 oddziałów i 2 koła w Polsce. Posiada koła młodzieżowe przy szkołach. Skupia się na działaniach dla dobra ziemi łomżyńskiej, kultywuje i popularyzuje dziedzictwo narodowe, historię, tradycje, obyczaje i folklor oraz zgłębia wiedzę o regionie. Jest wydawcą ponad 50 książek, inicjatorem kwest, dzięki którym odrestaurowano ponad 300 obiektów cmentarnych na nekropolii łomżyńskiej. Jest także współorganizatorem Rozmaitości Wielkanocnych w Zbójnej, a także organizatorem licznych konkursów zarówno dla młodzieży, jak i dorosłych.

Kategoria: Działalność publiczna - Stanisław Jastrzębski
Urodził się w Goworowie w powiecie ostrołęckim, obecnie związany jest z Długosiodłem.
Człowiek wielu talentów, co udowodnił już podczas nauki w I LO im. gen. Bema w Ostrołęce. Wizjoner, który umie łączyć potrzeby duchowe z materialnymi. Infrastrukturę z kulturą, literaturę ze sportem. Dzięki jego kreatywności i umiejętnościom gmina Długosiodło może się pochwalić m.in. odkrytym basenem. Z wykształcenia lekarz weterynarii, chociaż już od ponad dwudziestu lat związany jest z samorządem. Był starostą powiatu wyszkowskiego, teraz jest wójtem gminy Długosiodło.

Kategoria: Talent - Bartosz Duda
Nie jest rodowitym Kurpiem, ale od kilkunastu lat mieszka w gminie Kadzidło. Tu założył i firmę i rodzinę. Zajmuje się grafiką komputerową. Projektuje książki, zaproszenia, bannery, rollupy, broszury. Jest nie tylko uzdolnionym grafikiem, ale także umiejętnie w swoich projektach sięga po bogactwo regionu kurpiowskiego. Dzięki jego zdolnościom wycinanka kurpiowska, haft, kwiaty, koronka, czy elementy architektoniczne nabierają niezwykłego estetyzmu i artyzmu. Okładki książek, które projektuje, czy też zaproszenia zawsze są niezwykle oryginalne. Z wyczuciem wykorzystuje narzędzia graficzne do podkreślenia atutów Kurpiów.

 

      

KURPIKI 2022

 

Partnerem wydarzenia jest Samorząd Województwa Mazowieckiego

Partnerem wydarzenia jest

Honorowy Partner przedsięwzięcia

Współorganizatorzy

Miasto Ostrołęka

Gmina Kadzidło

Kalendarium

Słownik Kurpiowski

Z puszczy do sieci

Magazyn Regionalny Kurpie

Zapraszamy po pobierania i czytania Magazynu Regionalnego Kurpie. Magazyn jest w wersji elektronicznej do pobrania TUTAJ (19 MB pdf)

Sponsorzy i partnerzy

Wycinanka gwiazda