Kurpiowscy muzykanci grali na wiwat, Apolonia Nowak zaśpiewała wzruszającą urodzinową pieśń, a zespół Kurpianka z Kadzidła dał występ, jakiego Mazowsze mogłoby mu pozazdrościć. I nic dziwnego, bo okazją do świętowania były urodziny Henryka Gadomskiego, regionalisty, etnomuzykologa i redaktora trzytomowej „Puszczy kurpiowskiej w pieśni.” Henryk Gadomski urodził się 5 października 1939 roku w Tatarach w gminie Kadzidło. Choć, jak dowiedzieliśmy się na uroczystości, daty urodzenia w dokumentach posiada aż trzy. Dziś jest jednym z czołowych regionalistów kurpiowskich, nie tylko uznanym dyrygentem, kompozytorem i etnomuzykologiem, ale także badaczem i popularyzatorem dialektu kurpiowskiego. Henryk Gadomski jest absolwentem Akademii Muzycznej im. F.Chopina w Warszawie, dyplomowanym nauczycielem, dyrygentem Ostrołęckiego Chóru Nauczycielskiego oraz chóru Cantilena, który od wielu lat należy do najlepszych chórów młodzieżowych tej kategorii w kraju . Henryk Gadomski bierze aktywny udział w życiu społecznym: był radnym Rady Miasta Ostrołęki przez dwie kadencje, jest współzałożycielem Ostrołęckiego Towarzystwa Muzycznego i był jego prezesem przed dwie kadencje, współzałożycielem Związku Kurpiów – był jego wiceprezesem, a później prezesem. Jest autorem wielu artykułów oraz publikacji książkowych, odkrywających piękno muzyki i sztuki kurpiowskiej oraz prezentujących dorobek artystów ludowych. Henryk Gadomski był inicjatorem wydania trzytomowego dzieła „Puszcza kurpiowska w pieśni” ks. W. Skierkowskiego. Jest jego redaktorem, a za to dzieło otrzymał w 2004 roku Nagrodę im.C.K.Norwida. Henryk Gadomski jest współautorem elementarza do nauki dialektu kurpiowskiego „Mówimy po kurpiowsku” oraz Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich. Na 80. urodziny Henryka Gadomskiego, zorganizowane przez Związek Kurpiów w Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce, przybyło wielu gości. Nie brakowało artystów z różnych zakątków Kurpiów. Poważna reprezentacja przybyła z gminy Kadzidło z wójtem Dariuszem Łukaszewskim na czele, wszak Jubilat jest Honorowym Obywatelem tej gminy. Goście przyjechali też z gminy Baranowo i samych Zawad, gdzie niegdyś Henryk Gadomski pracował pod okiem Aleksandra Kopcia. Były życzenia od kadry pedagogicznej, a uczennice tej szkoły zaśpiewały kurpiowskie pieśni. To z Baranowa przyjechał urodzinowy muzyczny tort, zrobiony pod okiem Justyny Kaczorek, dyrektorki ośrodka kultury. Życzenia płynęły z Myszyńca, Zalasa, Czarni i Ostrołęki. Składali je Stanisław Kubeł i Krzysztof Parzychowski, starostowie ostrołęccy, składał Maciej Kleczkowski, wiceprezydent Ostrołęki, Mirosław Augustyniak, radny sejmiku mazowieckiego, Zdzisław Ścibek, dyrektor centrum kultury z Myszyńca, czy też wieloletni radny Marian Krupiński. Nie zabrakło też członków Związku Kurpiów, także tych z początku istnienia stowarzyszenia, m.in. Józefa Kura, Tadeusza Greca i Stanisława Kurpiewskiego. Muzykanci kurpiowscy składali życzenia, głównie grając na harmoniach i akordeonach, a nawet ligawce, w kolejce do Henryka Gadomskiego ustawili się: Czesław Faderewski, Zygmunt Koziatek, Edward Koziatek, Janek Karczewski, Witold Kuczyński, Ryszard Maniurski. Popołudnie uświetnił swoim występem zespół Kurpianka z Kadzidła, którego występ podrywał do tańca. Artystom, perfekcyjnie przygotowanym przez Pawła Łaszczycha, niestraszna była nawet śliska podłoga ostrołęckiego muzeum. Młodzi tancerze dostali gromkie brawa i słowa uznania z ust Jubilata, co jest niemałą pochwałą. Związek Kurpiów przygotował na ten szczególny dzień specjalne zakładki oraz księgę życzeń, do której wszyscy gości mogli wpisywać ciepłe słowa. Nie zabrakło zaśpiewanych tradycyjnych stu lat, chociaż, jak na tak zacny jubileusz, to trochę mało, co zauważył nawet Henryk Gadomski. Poprawiamy się, więc – życzymy 200 lat w zdrowiu, radości i przy dźwiękach kurpiowskiej muzyki.