16 listopada zmarł Tadeusz Grec. 2 grudnia skończyłby 88 lat. Urodzony w Obierwi, gm. Lelis. Emerytowany nauczyciel.
Działacz regionalny, miłośnik regionu kurpiowskiego. Jeden z założycieli Związku Kurpiów. Od kilkunastu lat mocno zaangażowany w ratowanie mowy kurpiowskiej. Znawca dialektu kurpiowskiego. Współautor kilku książek dot. mowy Kurpiów i jej pisowni. Współpracownik i konsultant prof. Jerzego Rubacha w jego dziele kodyfikacji mowy kurpiowskiej. Będzie nam Ciebie Tadeuszu bardzo brakować. Składamy rodzinie Zmarłego wyrazy najgłębszego współczucia. Pogrzeb odbył się w czwartek 18 listopada.