Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

1) nazwa, siedziba i adres oraz numer we właściwym rejestrze sądowym albo ewidencji
ZWIĄZEK KURPIÓW ŚWIĘTOKRZYSKA 2 07-410 OSTROŁĘKA OSTROŁĘKA MAZOWIECKIE
2) czas trwania działalności jednostki, jeśli jest ograniczony Nie dotyczy
3) okres objęty sprawozdaniem finansowym
01.01.2019 - 31.12.2019

Imię i nazwisko osoby, której powierzono prowadzenie ksiąg rachunkowych – na podstawie art. 52 ust 2 ustawy o rachunkowości: Teresa Grzyb.

Imię i nazwisko kierownika jednostki, a jeżeli jednostką kieruje organ wieloosobowy, wszystkich członków tego organu – na podstawie art. 52 ust. 2 ustawy o rachunkowości:

  • Mirosław Grzyb -prezes
  • Maria Samsel - wiceprezes
  • Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes
  • Stanisław Kamiński - sekretarz
  • Anna Ogniewska - skarbnik
  • Ks. Wiesław Białczak - członek
  • Krystyna Łaszczych - członek
  • Henryk Gadomski - członek
  • Robert Domurad - członek


 Sprawozdanie w formacie PDF TUTAJ (około 1,9MB)