Związek Kurpiów powstał w 1996 r. Jest organizacją pożytku publicznego. Zrzesza osoby związane z Puszczą Zieloną i Puszczą Białą, czy to poprzez urodzenie, czy poprzez zamieszkanie, czy też, a może przede wszystkim, umiłowanie kurpiowskiej ziemi, kultury, historii i obyczajów. Decyduje nie metryka, a przede wszystkim serce.

Związek Kurpiów posiada biało-zieloną flagę oraz biało-zielone logo. Hymnem stowarzyszenia jest pieśń „W Mysëńeckéj Puscy”.

Związek Kurpiów jest stowarzyszeniem regionalnym o zasięgu ogólnopolskim. Siedzibą Zarządu Głównego Związku Kurpiów jest Ostrołęka.

Związek Kurpiów jest organizatorem warsztatów, kursów, konferencji naukowych, konkursów, imprez regionalnych oraz wydawcą książek i magazynu regionalnego „Kurpie”.   Organizacja współpracuje z samorządami, placówkami kultury, szkołami oraz innymi stowarzyszeniami.

Związek Kurpiów jest wydawcą szeregu cennych wydawnictw. M. in.: trzytomowej „Puszczy kurpiowskiej w pieśni” ks. Władysława Skierkowskiego, „Śpiewnika kurpiowskiego”, „Legend i podań Kurpiów”, „Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich”, książek biograficznych lub wspomnieniowych, takich jak: „Kurpie we wspomnieniach”, „Kurpie. Najważniejsi w dziejach”, „Dźwiękowe ścieżki pamięci”, a także prac naukowych prof. Jerzego Rubacha, dotyczących dialektu kurpiowskiego: „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego”, „Ortografia kurpiowska”, „Koniugacja kurpiowska” , „Deklinacja kurpiowska”. Od marca 2002 roku stowarzyszenie wydaje magazyn regionalny „Kurpie”.

Związek Kurpiów jest inicjatorem nagradzania osób i instytucji zasłużonych dla regionu kurpiowskiego Nagrodą Kurpika. Nagrody przyznawane są od  2001 roku.
Związek Kurpiów czynnie uczestniczy w ochronie i rozwoju dziedzictwa kulturowego regionu, w tym mowy kurpiowskiej.

Związek Kurpiów to stowarzyszenie ponad podziałami.  Do stowarzyszenia są przyjmowane osoby o różnych poglądach politycznych i różnych światopoglądach. Program działania Związku jest otwarty i każdy, kto chciałby pogłębić swoją kurpiowską tożsamość, poszerzyć swoją wiedzę o Kurpiach, wesprzeć działania organizacji, czynnie coś dobrego zrobić dla ziemi kurpiowskiej, znajdzie tu miejsce i będzie mile przyjęty.

Dołącz do nas!

Pobierz deklarację członkowską. (16KB).