Deklaracja członkowska

Jeśli chciałbyś wstąpić do Związku Kurpiów, prosimy o pobranie załączonej deklaracji, wypełnienie i odesłanie lub dostarczenie do siedziby Związku.

Deklaracja członkowska (30KB) Ikona Word