KURPIKI – to coroczne nagrody Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju regionu kurpiowskiego. Przyznawane są od 2001 roku. Pierwsza edycja nagrody miała miejsce 15 grudnia 2001 r. w Lelisie.

Począwszy od drugiej edycji, Kurpiki wręczane są podczas uroczystej gali w Ostrołęckim Centrum Kultury. Mogą je otrzymać osoby, zespoły i instytucje za zasługi dla regionu kurpiowskiego. Przyznawane są w dziesięciu kategoriach: Talent, Nauka i pióro, Muzyka i taniec, Twórczość ludowa, Edukacja regionalna, Działalność publiczna, Pracodawca, Promowanie regionu, Budzenie tożsamości i Ochrona dziedzictwa kulturowego.

Kurpiki, nazywane kurpiowskimi Oscarami, tak jak Związek Kurpiów:

  • łączą położoną w trzech województwach ziemię kurpiowską i wszystkich Kurpiów
  • jednoczą wszystkich pracujących dla regionu, ponad wszelkimi podziałami, w tym politycznymi
  • łączą pokolenia
  • łączą kulturę i edukację z gospodarką
  • łączą przeszłość z teraźniejszością i przyszłością
  • łączą rodowitych Kurpiów z ludźmi urodzonymi gdzie indziej, a mieszkającymi na kurpiowskiej ziemi, a nawet tu nie mieszkającymi
  • łączą Kurpiów rozsianych po całej Polsce, Europie i świecie