ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Sprawozdania i plany
Plan działalności na rok 2014

Plan działalności Związku Kurpiów na rok 2014 

( zatwierdzony na posiedzeniu Zarządu Głównego Związku Kurpiów 22.01.2014 r. )

 

Prace nad dialektem kurpiowskim

-         Wydanie Słownika Kurpiowskiego w wersji multimedialnej

-         Powołanie i praca koła językowego

-         Współpraca z prof. Jerzym Rubachem przy redagowaniu i wydaniu Gramatyki Kurpiowskiej

-         Opracowanie i wdrażanie programu nauczania dialektu kurpiowskiego w mowie i piśmie, w tym wydanie podręcznika do nauki dialektu kurpiowskiego

-         Zorganizowanie dwóch edycji kursu - warsztatów nauki pisowni i wymowy dialektu kurpiowskiego – w grupach dla początkujących i zaawansowanych

 

Wydawnictwa

-         Kontynuacja wydawania magazynu regionalnego ”Kurpie”

-         Kurpie we wspomnieniach – praca trzytomowa (jako plon konkursu z 2012-2013r.)

-         Wydanie II (w wersji kolekcjonerskiej z dodrukiem I  i II tomu) Puszczy Kurpiowskiej w pieśni ks. Wł. Skierkowskiego

-         Wydanie II (zmienione) Legend i podań Kurpiów

-         Kurpiowscy bohaterowie – ilustrowana publikacja popularno-naukowa o ludziach zasłużonych w historii dla Kurpiów

 

Inne ważne działania

-         Organizacja Gali Kurpiki

-         Hymn Związku Kurpiów – ostateczna konsultacja społeczna, dokończenie prac, zatwierdzenie na Walnym Zjeździe

      -     Założenie kół regionalnych (w placówkach będących członkami zbiorowymi ZK – w ranmach wdrożenia uchwały Zjazdu 2012 o potrzebie tworzenia szkolnych kół region)

-         Powołanie Koła (Forum) Młodych ZK

-         Powołanie Koła  ZK w Warszawie

-         Olimpiada Wiedzy o Kurpiach (kat. gimnazjów, szkół średnich, dorosłych)

-         IV Forum Kurpiowskich Stowarzyszeń regionalnych i placówek kultury

-         Kontynuacja pracy oddziału ZK w Kadzidle i Zalasiu

 

Pozostała działalność

-         Współpraca ze Związkiem Podhalan, Zrzeszeniem Kaszubsko-Pomorskim oraz Ruchem Stowarzyszeń Regionalnych RP

-         Walny Zjazd Sprawozdawczy

-         Spotkanie wigilijne

-         Prowadzenie kroniki Związku Kurpiów

-         Prowadzenie biura, działalność popularyzatorska i informacyjna poprzez  stronę internetową, Facebooka, itp.

-         Pozyskiwanie nowych członków indywidualnych, wspierających, pozyskiwanie darczyńców – w tym 1%

-         Współpraca z członkami wspierającymi ZK oraz samorządami

-         Objęcie współorganizacją lub patronatem Związku Kurpiów oraz pisma ”KURPIE” imprez folklorystycznych w regionie  oraz Tenisowych Mistrzowstw Kurpi kat. Open w Ostrołęce