ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Sklepik
Słownik Wybranych Nazw i Wyrażeń Kurpiowskich
Dialekt kurpiowski, funkcjonujący do dzisiaj zwłaszcza wśród osób starszego pokolenia, posiada obok charakterystycznej wymowy i specyficznych form gramatycznych, wiele nazw i zwrotów, nieznanych lub nieużywanych w ogólnopolskim języku literackim. W niniejszym Słowniku stanowią one jego zasadniczą część. Duża część zamieszczonych haseł, obok definicji znaczenia lub kilku znaczeń, zawiera także skrótową informację gramatyczną oraz przykłady użycia wyrazu lub wyrażenia w zdaniu. Powinno to ułatwić praktyczne wykorzystanie niniejszego słownika. Zapisaliśmy w Słowniku wyrazy i zwroty powszechnie kiedyś znane i używane na Kurpiach, także pochodzenia pruskiego, niemieckiego czy rosyjskiego. Obecność słownictwa obcego pochodzenia w dialekcie kurpiowskim, częstsza niż w słownictwie ogólnopolskim, jest następstwem wielowiekowych różnorodnych związków regionu kurpiowskiego z ludnością sąsiednią. Mechaniczne usunięcie ze Słownika słów obcego pochodzenia zakwestionowało by pozostawienie wielu słów powszechnie uznawanych za kurpiowskie a nawet ogólnopolskie, jak np. słowo Kurpie, którego etymologia przenosi nas w krainę nadbałtyckich Jadźwingów2 na kilka wieków przed zasiedleniem dzisiejszej Kurpiowszczyzny. Zrezygnowano z zamieszczenia nazw i wyrażeń, których zapis i wymowa są identyczne jak w ogólnopolskim języku literackim, np. krowa, koza, drzewo, stodoła, las. Nie ma w nim także wyrazów, których znaczenie jest tożsame ze znaczeniem w języku polskim, a różniących się zapisami uwzględniającymi zasady pisowni w dialekcie kurpiowskim, np. występującego, nie tylko na Kurpiach, mazurzenia (Warśawa - Warszawa, burśtyn - bursztyn, cysty - czysty, zyto - żyto). Z tych powodów, a także świadomości, że zamieszczona w słowniku lista haseł nie jest pełna, zrezygnowaliśmy z pierwotnie planowanej nazwy Słownik Kurpiowski, a nadaliśmy publikacji tytuł Słownika wybranych nazw i wyrażeń kurpiowskich. Uważny Czytelnik nie znajdzie w Słowniku (w części kurpiowsko - polskiej) haseł zaczynających się na literę: a, o, u. W dialekcie kurpiowskim w wyrazach podobnie brzmiących jak w języku polskim rozpoczynających się jedną z wymienionych głosek wyraźnie słychać na początku głoskę ł, zatem wyrazów tych należy szukać pod literą ł, np. łalkérz - alkierz, łocy - oczy, łul - ul. Nie znajdziemy w słowniku haseł zaczynających się na literę i, gdyż głoska ta nie występuje w dialekcie kurpiowskim.

Cena 15 zł