ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Historia ZWIĄZKU KURPIÓW
  2012 r.


  ● KURPIKI – odbyły się 23 kwietnia. Nagrody zostały tradycyjnie wręczone w dziesięciu kategoriach. Podczas Gali wystąpiła Kapela Brata Zenona oraz Kurpiowska Orkiestra.  

  Kapituła w składzie: Mirosław Grzyb, Iwona Choroszewska-Zyśk, Danuta Gnoza, Witold Kuczyński, Bernard Kielak i Henryk Gadomski przyznała nagrody w dziesięciu kategoriach.   Nauka i pióro Ostrołęckie Towarzystwo Naukowe im. Adama Chętnika

  Twórczość ludowa  Stanisław Bacławski, Czarnia, gm. Kadzidło

  Edukacja regionalna Wojciech Łukaszewski, Jednorożec

   

  Działalność publiczna  Ks. Marian Niemyjski, Kadzidło 

   

  Talent Joanna Banach, Tatary

   

  Promowanie regionu Dariusz Łukaszewski, Kadzidło

   

  Pracodawca PBK sp. z o.o. – Przedsiębiorstwo Budownictwa Komunalnego, Ostrołęka

   

  Budzenie tożsamości Regionalny Ośrodek Kultury w Łomży

   

  Ochrona dziedzictwa kulturowego Maria Samsel, Ostrołęka

   

  Muzyka i taniec Zofia Warych, Myszyniec, Zofia Charamut, Myszyniec, Marianna Bączek, Surowe

  ● Konkurs „Kurpie we wspomnieniach” – wspomnienia można było przesyłać do 31 maja 2012 roku. Wpłynęło 47 prac. Celem konkursu było zebranie wielu historii ludzkich związanych z Kurpiami, z ich codziennym, często ciężkim życiem, ich zwyczajami oraz interesującymi wydarzeniami. Jak w tego typu pracach, niezwykle istotne są szczegóły, a  nie tylko ogólniki. Materiały z konkursu zamierzamy wydać w postaci wielkiej księgi zatytułowanej „Kurpie we wspomnieniach”. Chcemy w ten sposób ocalić od zapomnienia i stworzyć niezwykłe dzieło: historię Kurpiów jako regionu i jako dziejów ludzkich widzianych oczami pojedynczego człowieka. Chcemy przekazać potomnym historię Kurpiów, zawierającą bogatszą niż podręcznikowa wiedzę. Historię o prawdziwym życiu Kurpiów w XX wieku.

  ● W czwartek, 21 czerwca 2012 r. odbyło się po raz piąty Walne Zebranie Sprawozdawczo-Wyborcze Związku Kurpiów. Podczas spotkania przyjęto sprawozdanie merytoryczne i finansowe za rok 2011. Wybrano także nowe władze Związku Kurpiów na najbliższe cztery lata.
  Zarząd Główny
  Mirosław Grzyb - prezes
  Maria Samsel - wiceprezes
  Iwona Choroszewska-Zyśk - wiceprezes
  Stefan Prusik - sekretarz
  Marian Kraśniewski - skarbnik
  Ks. Wiesław Białczak
  Czesława Kaczyńska
  Józef Kur
  Henryk Gadomski

  Główna Komisja Rewizyjna
  Anna Ogniewska - przewodnicząca
  Krzysztof Bałdyga
  Stanisław Dawidczyk
  Zofia Gadomska
  Władysław Ścibek

  Główny Sąd Koleżeński
  Dariusz Terlikowski - przewodniczący
  Jan Prusik
  Sławomir Janowski

  ● 7 listopada odbył się jubileusz 10-lecie istnienia magazynu regionalnego KURPIE. W roku 2012 wydano cztery numery czasopisma – 48, 49, 50 i 51. Uroczystość odbyła się w Lipnikach. Wśród gratulacji i wyróżnień znalazły się: Nagroda Starosty Ostrołęckiego dla redaktor naczelnej, dyplom uznania od Marszałka Województwa Mazowieckiego.

  ● Nagrody dla Kurpiów - 14 listopada na Zamku Królewskim w Warszawie wręczono  najbardziej prestiżowe nagrody w dziedzinie kultury ludowej – nagrody  im. Oscara Kolberga. Dwie z nich trafiły na Kurpie. Jedną z nich otrzymał Henryk Gadomski, zaś drugą zostało uhonorowane Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.

  19 listopada w Teatrze Kamienica w Warszawie wręczono Nagrody Marszałka Województwa Mazowieckiego. Otrzymali je m.in.: Mirosław Grzyb, prezes Związku Kurpiów oraz ks. Zbigniew Jaroszewski, proboszcz myszynieckiej parafii.

   ● 4 grudnia 2012 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Turośli pow. kolneński odbył się drugi z kolei  „sejmik” kurpiowskich stowarzyszeń regionalnych i instytucji kultury. Tym razem pod hasłem: „Co Kurpiom najbardziej dziś potrzebne?” Pierwszy odbył się rok wcześniej, a dokładnie 20.10.2011r. w Lelisie. Celem tych spotkań jest wzajemne poznanie się, integracja oraz dyskusja nad problemami istotnymi dla rozwoju Kurpiów i roli, jaką mają do odegrania stowarzyszenia i instytucje kultury. Także wspólne działania w sytuacjach tego wymagających. Wzięło w nim udział 27 osób przybyłych z powiatu kolneńskiego: Turośli, Lemana, Łachy, Ptaków, powiatu łomżyńskiego: Nowogrodu i Zbójnej, powiatu ostrołęckiego: Myszyńca, Kadzidła, Wachu, Lipnik, Zalasa, Lelisa, Ostrołęki oraz z Warszawy i Szczytna. Przybyli reprezentowali kurpiowskie stowarzyszenia regionalne, szkoły, ośrodki kultury, biblioteki oraz inne placówki kultury jak np. muzea.

  Słownik kurpiowski – trwały prace dot. Słownika kurpiowskiego. Nad ostateczną weryfikacją roboczej wersji słownika pracował 33-osobowy Zespół Konsultacyjny, składający się z rodowitych Kurpiów, wybitnych regionalistów, znawców gwary kurpiowskiej, reprezentujących wszystkie gminy kurpiowskie. Pracami Zespołu kierowali redaktorzy Słownika – Henryk  Gadomski  i Mirosław  Grzyb. Opiekę naukową nad projektem sprawuje prof. dr hab. Jerzy Rubach.