ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Historia ZWIĄZKU KURPIÓW
  2009r.
  • 17.02 – w Lelisie odbył się Zarząd Główny Związku Kurpiów, podczas którego m.in. uchwalono plan pracy Związku Kurpiów na 2009r.
  • 20.04  - w Ostrołęckim Centrum Kultury podczas uroczystej gali wręczono Kurpiki 2008, tj. coroczne Nagrody Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i pracę na rzecz rozwoju regionu kurpiowskiego. Lista laureatów znajduje się na naszej stronie internetowej w zakładce Kurpiki. Wśród gości obecny był  m.in. Wojewoda Mazowiecki Jacek Kozłowski
  • 21.05 – w Muzeum Kultury Kurpiowskiej zorganizowaliśmy konferencję, podczas której prof. Jerzy Rubach ogłosił wyniki swoich prac badawczych i naukowych nad sposobem zapisu literackiego dialektu kurpiowskiego.W najbliższych miesiącach, po uwzględnieniu ewentualnych uwag, prof. Jerzy Rubach opracuje ostateczną wersję „Zasad pisowni literackiego dialektu kurpiowskiego”, którą wyda Związek Kurpiów.
  • 27.06 – w Muzeum Kultury Kurpiowskiej odbył się Walny Zjazd Sprawozdawczy Związku Kurpiów, który przyjął sprawozdania rzeczowe i finansowe Związku za r. 2008
  • 30.06 – wydaliśmy nr 36 dwumiesięcznika regionalnego „Kurpie”
  • 05.07 – Dzień Kurpiowski podczas dorocznych Dni Mikołajek, zorganizowany przez Oddział Związku Kurpiów w Mikołajkach z prezes Ireną Siemaszkiewicz na czele. W programie Dnia m.in.: msza św. w intencji Kurpiów w Mikołajkach, występy zespołu i kapeli Jana Kani z Łysych,  rejs statkiem po Jeziorze Mikołajskim
  • 10-11.07 – II autokarowa pielgrzymka Kurpiów na Jasną Górę pod przewodnictwem dziekana myszynieckiego ks. Zbigniewa Jaroszewskiego
  • lipiec 2009 – ogłosiliśmy konkurs na hymn Związku Kurpiów
  • rozpoczęliśmy prace pod kierunkiem Henryka Gadomskiego nad opracowaniem i wydaniem Śpiewnika Kurpiowskiego. Zawierał będzie słowa i nuty ok. 150 najpopularniejszych pieśni kurpiowskich. Planowane wydanie rok 2010.
  • 17.10.09 – zmarła w wieku 44 lat nasza koleżanka Ela Lemańska, członek Zarządu Głównego Związku Kurpiów w latach 2004-2008, na co dzień organizator życia kulturalnego i dyr. GOK w Zbójnej.
  • listopad 09 – wydaliśmy kurpiowski kalendarz ścienny na rok 2010 z napisami w dialekcie kurpiowskim zapisanymi wg systemu prof. Jerzego Rubacha oraz imprezami regionalnymi Kurpiów. Nakład 500egz. Uroczysta promocja odbyła się przed spotkaniem wigilijnym 07.12.2009r. w MKK.
  • 07.12.09 – uroczyste spotkanie opłatkowe członków i przyjaciół Związku Kurpiów w auli Muzeum Kultury Kurpiowskiej w Ostrołęce.
  • 21.12.09 – podczas sesji Rady Powiatu Ostrołęckiego Tadeusz Grec otrzymał doroczną nagrodę starosty ostrołęckiego w dziedzinie kultury, a w szczególności za pracę nad opracowaniem i wdrożeniem pisowni dialektu kurpiowskiego. Wnioskodawcą był Związek Kurpiów.
  • 21.12.09 – wydaliśmy nr 4/2009 (39 w kolejności) dwumiesięcznika regionalnego „Kurpie”
  • grudzień 2009 – wspólnie z Muzeum Kultury Kurpiowskiej wydaliśmy pionierską dla Kurpiów pracę prof. Jerzego Rubacha „Zasady pisowni kurpiowskiego dialektu literackiego”. Uroczystości promocyjne przewidziano na I kwartał 2010.
  • grudzień 2009 – wydaliśmy wspólnie z II LO w Ostrołęce publikację Henryka Gadomskiego : „Chwila myśli”- śpiewnik i płyta CD, zawierająca 23 utwory muzyczne w wykonaniu Chóru Cantilena, skomponowane przez Henryka  Gadomskiego do tekstów ostrołęckich, kurpiowskich poetów,  ale też Norwida, Słowackiego, Wojtyły.