ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Historia ZWIĄZKU KURPIÓW
  2004r.
 • 05.03.2004 r. mianowanie przez Biskupa Łomżyńskiego kapelana Związku Kurpiów. Akt nominacyjny na kapelana Związku otrzymał ks. Wiesław Białczak, na co dzień notariusz Kurii Biskupiej, rodowity Kurp, urodzony we wsi Orzeł par. Baranowo, kapłan od 1994r., członek Związku Kurpiów od 1996r.
 • 09.02.04r. Gala Kurpików. Honorowy patronat nad Galą Kurpików 2003 objął i był obecny na uroczystości Wojewoda Mazowiecki Leszek Mizieliński.
 • 25.03.2004 – Galeria Ostrołęka, uroczystość związana z zakończeniem pracy nad wydaniem „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni”. Tym samym zakończyliśmy rozpoczętą w 1997r. pionierską pracę nad wydaniem z rękopisów całości dzieł księdza Władysława Skierkowskiego. III tom, ostatni, wydaliśmy na przełomie 2003/2004 roku.
 • 20.05.2004r. - Uroczystą promocję książki Stanisława Pajki ”Wpisani w Kurpiowszczyznę i w życie moje”. Poprzedziła ją msza w intencji dziedzictwa kulturowego Kurpiów w ostrołęckiej farze pod przewodnictwem kapelana Związku Kurpiów ks. Wiesława Białczaka.
 • 26.06.2004 roku odbył się III Walny Zjazd Związku Kurpiów, na którym podsumowano ostatnie cztery lata działalności oraz wybrano nowe władze.

 • Wybrane nowe władze Związku Kurpiów:
  1. Grzyb Mirosław – prezes
  2. Choroszewska – Zyśk Iwona – wiceprezes
  3. Samsel Maria – wiceprezes
  4. Białczak Adam – wiceprezes
  5. Kraśniewski Marian – skarbnik,
  6. Opęchowska Bogusława – sekretarz
  7. Kaczyńska Czesława – członek prezydium
  8. Pajka Stanisław – członek prezydium,
  9. ks. Białczak Wiesław – członek zarządu, kapelan ZK
  10. Brzostek Jerzy - członek zarządu,
  11. Gadomski Henryk - członek zarządu,
  12. Dykty Henryk - członek zarządu
  13. Kisiel Wiesław - członek zarządu
  14. Kostewicz Danuta - członek zarządu
  15. Kowalikowski Wiesław - członek zarządu
  16. Kowalska Agnieszka - członek zarządu
  17. Kubeł Stanisław - członek zarządu,
  18. Kuczyński Witold - członek zarządu
  19. Kur Józef - członek zarządu,
  20. Kurpiewski Stanisław - członek zarządu
  21. Lemańska Elżbieta - członek zarządu
  22. Mierzejewski Dariusz - członek zarządu
  23. Prusik Jan - członek zarządu,
  24. Wyrębek Marian – przewodniczący komisji rewizyjnej
  25. Ścibek Władysław – wiceprzewodniczący komisji rewizyjnej
  26. Gadomska Zofia – sekretarz komisji rewizyjnej
  27. Dawidczyk Stanisław – członek komisji rewizyjnej
  28. Tomala Antoni – członek komisji rewizyjnej
  29. Angielczyk Bronisław – członek sądu koleżeńskiego
  30. Czyż Leszek - członek sądu koleżeńskiego
  31. Górska Irena - członek sądu koleżeńskiego,
  32. Waszkiewicz Jerzy - członek sądu koleżeńskiego

 • Czerwiec 2004 - wydaliśmy w postaci reprintu najlepszą książkę Adama Chętnika ”Puszcza Kurpiowska”, która nie była wznawiana od 1913 roku.
 • 12-14.07. – coroczne, siódme seminarium wakacyjne dla nauczycieli regionalistów w Lubiejewie pod hasłem: ”Formy aktywizacji edukacji regionalnej na Kurpiowszczyźnie z uwzględnieniem innych regionów Polski.”
 • Wrzesień 2004 - zrealizowanie i wyemitowanie jesienią 2004r. przez TVP 3 - filmu dokumentalnego o Związku Kurpiów
 • 25.09.2004r. - konferencja naukowa w Szczytnie pt. ”Osadnictwo Kurpiów i Kresowiaków na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej”
 • Październik 2004 - spotkanie z laureatem, wnioskowanym przez Związek Kurpiów, tegorocznej nagrody Norwida – redaktorem ”Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” p. Henrykiem Gadomskim.
 • 21.10.2004 - Związek Kurpiów w roku 2004 otrzymał status organizacji pożytku publicznego.
 • 11.11.2004 - W listopadzie w Teatrze im. J. Słowackiego w Krakowie prezes Mirosław Grzyb odebrał przyznane Związkowi Kurpiów wyróżnienie w konkursie Pro Publico Bono w kategorii inicjatyw na rzecz kultury i dziedzictwa narodowego.
 • 03.12.2004r. – konferencja naukowa w Myszyńcu pt. ”Kurpie jako region na mapie historyczno-kulturowej Polski”.
 • 09.12.2004 - podsumowanie Konkursu ”Ocalić od zapomnienia baśnie i legendy kurpiowskie”. Rozpoczęliśmy prace nad wydaniem drukiem ”Zbioru podań i legend regionu kurpiowskiego”.
 • organizowana corocznie uroczysta wigilia Związku Kurpiów z udziałem władz państwowych i samorządowych, przedstawicieli świata kultury i biznesu oraz działaczy regionalnych.
 • W roku 2004 wydaliśmy cztery numery pisma „Kurpie” – nr 18,19,20 i 21-22.