ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Historia ZWIĄZKU KURPIÓW
  2003r.
 • 19 stycznia – delegacja Związku Kurpiów wzięła udział w uroczystościach pogrzebowych zmarłego nagle naszego rodaka i przyjaciela Związku Kurpiów biskupa Edwarda Samsela w Ełku
 • 06 lutego – zorganizowaliśmy w kinie „Jantar” OCK kolejną uroczystą Galę „KURPIKI 2002” wręczania nagród Prezesa Związku Kurpiów za ochronę dziedzictwa kulturowego, budzenie tożsamości i działanie na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny. Wręczono nagrody w dziesięciu kategoriach osobom i instytucjom zasłużonym dla regionu. Była to druga edycja „Kurpików”.
 • 15 lutego – wydaliśmy nr 1/2003 dwumiesięcznika „Kurpie” (szósty w kolejności).
 • 17 lutego – Zorganizowaliśmy otwarte spotkanie z posłem Stanisławem Kurpiewskim w ramach cyklu „Kurpie – nasza mała ojczyzna”
 • 20 marca – przygotowaliśmy i ogłosiliśmy konkurs „Ocalmy od zapomnienia podania i legendy kurpiowskie”, którego celem jest wydanie pierwszego w historii regionu zbioru podań i legend kurpiowskich . Konkurs zakończył się sukcesem – wzięło w nim udział 35 uczestników indywidualnych oraz 17 szkół i placówek kultury. Nadesłano łącznie 290 podań i legend.
 • 24 kwietnia – Odbyło się zebranie sprawozdawczo-wyborcze Oddziału Związku Kurpiów w Rozogach. Po rezygnacji dotychczasowego prezesa p. Henryka Dąbrowskiego, nowym prezesem Oddziału została p. Elżbieta Kasznia
 • 10 maja – odbyła się doroczna impreza integracyjno-regionalna „Ziecór za lasem” w Zalasie, organizowany przez tamtejszy Oddział Związku Kurpiów
 • 17 maja – z okazji 7-lecia Związku Kurpiów odbył się Zarząd Główny w Myszyńcu, z udziałem starostów, wójtów i burmistrzów
 • 29 maja – gmina Długosiodło przystąpiła do Związku Kurpiów
 • 7 czerwca – Odbył się Konkurs gadek kurpiowskich w Szczytnie, zorganizowany przez Oddział Związku Kurpiów w Szczytnie wraz z tamtejszą biblioteką miejską
 • 8 czerwca – Odbył się Dzień Kultury Kurpiowskiej w Olsztynie, zorganizowany przez Związek Kurpiów na Warmii i Mazurach
 • maj/czerwiec – przeprowadziliśmy konkurs wiedzy o Unii Europejskiej
 • 22 czerwca – zorganizowaliśmy wyjazd do grobu śp. Bp Edwarda Samsela w Ełku
 • 29 czerwca – Odbył się Dzień Kultury Kurpiowskiej, podczas corocznych Dni Mikołajek , zorganizowany przez Oddział Związku w Mikołajkach
 • 10-13 lipca – zorganizowaliśmy coroczne , wakacyjne seminarium dla nauczycieli regionalistów w Lubiejewie
 • 25 lipca – zorganizowaliśmy w Myszyńcu sesję pt. „ Siedem lat Związku Kurpiów”
 • 27 września – Odbył się III Dzień Kultury Kurpiowskiej w Szczytnie, zorganizowany przez Oddział Związku Kurpiów w Szczytnie
 • 12 października – Odbył się I Dzień Kultury Kurpiowskiej w Warszawie, zorganizowany przez Zarząd Główny
 • 15 października – wydaliśmy nr 5/2003 pisma „Kurpie”
 • 20 października – zorganizowaliśmy w Łysych konferencję naukową pt. „Dziedzictwo kulturowe Kurpiowszczyzny w kontekście jednoczącej się Europy”
 • 30 października – miasto i gmina Myszyniec przystąpiła do Związku Kurpiów
 • 23 listopada - Odbył się Dzień Kultury Kurpiowskiej, poświęcony pamięci zmarłej 15 lat temu Walerii Żarnoch, zorganizowany przez Gminny Ośrodek Kultury w Rozogach przy współpracy tamtejszego Oddziału Związku Kurpiów.
 • 29 listopada – otworzyliśmy w Ostrołęce przy ul Kościuszki Galerię „Kurpie” – sklep z rękodziełem ludowym i artystycznym. Sklep funkcjonował pod patronatem Zarządu Głównego Związku Kurpiów.
  grudzień – wydaliśmy drukiem pracę Stanisława Pajki „Wpisani w Kurpiowszczyznę i życie moje” ( uroczysta promocja będzie 20.05.2004)
 • grudzień – wydaliśmy z rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego trzeci, ostatni tomu „Puszczy Kurpiowskiej w pieśni” (uroczysta promocja odbędzie się 25.03.2004r. w Galerii Ostrołęka).
 • 16 grudnia – Odbyło się posiedzenie Zarządu Głównego Związku Kurpiów oraz uroczysta Wigilia w karczmie „Ostoja”
 • 19 grudnia – wystąpiliśmy do Prezydenta miasta Ostrołęki o nazwanie jednej z ulic miasta, im. Ks.bp Edwarda Samsel
 • 20 grudnia – wydaliśmy nr 6/2003 pisma „Kurpie”
 • 20 grudnia – wzięliśmy udział w Festiwalu Stołów Wigilijnych w Galerii Porczyńskich w Warszawie – wydaliśmy nr 1/2003 dwumiesięcznika „Kurpie” (szósty w kolejności).