ul. Świętokrzyska 2, 07-410 Ostrołęka, tel. 029 764 58 30, email: biuro@kurpie.org

Aktualności | Galeria | Dołącz do nas | Kontakt |

Menu

Dwumiesiecznik "Kurpie"

 

 

 

Cele i zadania
Cele i zadania Związku Kurpiów

   Związek Kurpiów istnieje od 1996 r. i jest ideowym kontynuatorem Związku Puszczańskiego założonego w 1919 r. przez Adama Chętnika. Zrzesza ludzi związanych z regionem Puszczy Zielonej i Puszczy Białej, czy to poprzez urodzenie, czy poprzez zamieszkanie, czy też, a może przede wszystkim, umiłowanie kurpiowskiej ziemi, naszej małej ojczyzny.
Jest stowarzyszeniem regionalnym o zasięgu ogólnoświatowym. Siedzibą władz naczelnych Związku jest Ostrołęka.

Celem Związku Kurpiów jest m.in.:

a) integrowanie Kurpiów i ludzi związanych z regionem - zarówno mieszkających na rdzennej Kurpiowszczyźnie jak i rozsianych po Polsce i świecie.

b) praca organiczna na rzecz rozwoju materialnego i duchowego Kurpiowszczyzny oraz ludzi tu mieszkających.

c) ocalanie duchowego i materialnego dziedzictwa kulturowego Kurpiów, przejawiającego się m. in. w sztuce ludowej, obrzędach, mowie, śpiewie i zwyczajach.

Związek liczy kilkaset osób indywidualnych, zgrupowanych w oddziałach powstałych zarówno na rdzennej ziemi kurpiowskiej, jak i poza jej granicami: m. in. w  Szczytnie, Rozogach, Mikołajkach, Warszawie, Myszyńcu i Zalasie gm. Łyse. Posiada także członków zbiorowych i wspierających, w tym 11 samorządów gminnych, miejskich i powiatowych z Kurpiowskiej Puszczy Zielonej i Białej. Do Związku należy szereg placówek oświatowych, zaczynając od przedszkoli a kończąc na wyższych uczelniach, a także siedem zakładów pracy.

Działalność Związku Kurpiów, który liczy dopiero dziesięć lat, jest bardzo szeroka.

Jesteśmy inicjatorem i organizatorem Dni Kultury Kurpiowskiej, które corocznie od r. 2001 obchodzimy w Szczytnie, Mikołajkach, Olsztynie i w Warszawie.

Związek zredagował i wydał z przedwojennych rękopisów ks. Władysława Skierkowskiego "Puszczę Kurpiowską w pieśni" - trzy tomy pieśni, obyczajów i obrzędów kurpiowskich, bezcenne dzieło o znaczeniu ponadregionalnym.

Od r. 2001 przyznajemy KURPIKI  tj. nagrody Prezesa Związku Kurpiów za budzenie tożsamości, ochronę dziedzictwa kulturowego i pracę na rzecz wszechstronnego rozwoju Kurpiowszczyzny.

Od marca 2002 r. Związek wydaje przeznaczony dla szerokiego kręgu zainteresowanych, w tym nauczycieli, dwumiesięcznik regionalny "Kurpie".

Organizujemy seminaria dla nauczycieli regionalistów, konferencje naukowe, wydajemy książki, organizujemy konkursy, imprezy regionalne promujące Kurpiów. Współpracujemy z samorządami, placówkami kultury, szkołami itp. oraz innymi stowarzyszeniami.

Aby możliwe było realizowanie tak ważnych celów, Związek jest i będzie stowarzyszeniem ponad politycznym. Jest Związkiem ponad podziałami. Do Związku Kurpiów są i będą przyjmowani ludzie o różnych poglądach. Program działania Związku jest otwarty i każdy, kto chciałby coś dobrego zrobić dla ziemi kurpiowskiej, znajdzie tu miejsce i będzie mile przyjęty.
Serdecznie zapraszam

Mirosław Grzyb
Prezes Związku Kurpiów